samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Politiek en ruimte,

gratis nld

Een territorium betekent voor mensen afgrensbaarheid, identiteit en exclusiviteit. Afgrensbaarheid betekent dat een gebied voor mensen grenzen heeft waarmee ze zich afscheiden van

samenvatting       1630 woorden       1 ster


Sanae, Zarouali, Zohra

gratis nld

Titel: De titel is Sanae en het gaat over Sanae en haar leven. Er is dus een verband tussen het verhaal en de titel. Schrijver: De schrijver is Zohra Zarouali. Het verhaal gaat

boekverslag of uittreksel       1081 woorden       1 ster


Democratie voor Irak,

gratis eng

De opdracht: bedenk een milieu waarin Irak een democratie kan hebben. Het boek spreekt van sociale voorwaarden. Hiermee wordt bedoeld de omstandigheden waaronder we met elkaar

werkstuk       967 woorden       1 ster


Inleiding in het recht, Cliteur, P.B.

gratis nld

Hoofdstuk 1, Terreinverkenning 1.1 Een definitie van recht Met betrekking tot recht is er geen eenduidige definitie mogelijk, omdat recht verschillende raakvlakken, dimensies en

samenvatting       1907 woorden       1 ster


Koerdische conflict,

gratis nld

Hoe is het conflict tussen de Koerden en de Turken ontstaan? In de 16e en 17e eeuw raken het Ottomaanse Rijk en het Perzische Rijk met elkaar in oorlog. De meeste Koerdische

praktische opdracht       985 woorden       1 ster


Op zoek naar de ideale samenleving,

gratis nld

OP ZOEK NAAR DE IDEALE SAMENLEVING       De verlichters kwamen in de tijd van de Franse revolutie met denkbeelden om de samenleving te verbeteren. Zo bedachten zij

werkstuk       1031 woorden       1 ster


Thorbecke en het ontstaan van de democratie,

gratis nld

1.1 De grondwet van Thorbecke 1848 gaf koning Willem II toestemming voor een wijziging van de grondwet, hiermee werd de macht van de koning beperkt. Noodgreep: in 1848 ging er

werkstuk       1059 woorden       1 ster


Rol van de raadsman bij het politieverhoor,

gratis nld

Inleiding “Niets kan meer de advocatenstand verheffen dan een eerlijke vervulling van zijn taak in het strafprocesrecht, want nergens is de advocaat meer advocaat dan daar”. Dit

opdracht(en)       2173 woorden       1 ster