samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Ferry Springer, Springer, Ferry

gratis nld

F. Springer wordt op 15 januari 1932 als Carel Jan Schneider geboren in Batavia. Na het voltooien van zijn studie rechten vertrekt hij in 1958 als bestuursambtenaar naar West

biografie       202 woorden       1 ster


Bordewijk, Ferdinand,

gratis nld

Ferdinand Bordewijk is geboren in Amsterdam op 10 oktober 1884. Hij studeerde rechten te Leiden. En hij werd daarna advocaat in Rotterdam en later in Schiedam. En in 1918 is hij

biografie       223 woorden       1 ster


Inleiding recht,

gratis nld

Hoofdstuk 1: Gedragsregels: regels die door allerlei mensen worden opgesteld. Rechtsregels/ recht: regels die door of namens de overheid zijn opgesteld Te onderscheiden bij recht

samenvatting       1023 woorden       1 ster


Unicef,

gratis nld

UNICEF Na de tweede wereldoorlog schrokken alle regeringen verschrikkelijk van het aantal doden en andere slachtoffers. Ze vonden dat dit nooit meer mocht gebeuren. Daarom

spreekbeurt       826 woorden       1 ster


Politieke besluitvorming, Hoofdstuk 3,

gratis nld

Samenvatting Hoofdstuk 3 Maatschappijleer §1 Democratie - democratie (Nederland) betekent letterlijk ‘de burgers regeren’ - volkssoevereiniteit = een regeringsvorm waarbij de

samenvatting       583 woorden       1 ster


Pro of contra dierenproeven?,

gratis nld

Verhandeling: pro of contra dierproeven Mensen gebruiken planten en dieren voor allerlei doeleinden. Dat is altijd zo geweest. Heel lang geleden, in de oertijd, leefden de mensen

betoog       1326 woorden       1 ster


Amnesty International,

gratis nld

Wat is het werkterrein van Amnesty? Om te voorkomen dat de organisatie haar aandacht versnippert beperkt Amnesty haar acties tot het terrein van bepaalde politieke en

werkstuk       1840 woorden       1 ster