samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Endogene krachten in Nederland,

Aardbevingen

De endogene krachten in Nederland worden door twee dingen veroorzaakt.
De eerste reden is het uit elkaar drijven van de N.-Amerikaanse plaat en de Europese plaat en de tweede is het botsen van de Afrikaanse plaat met de Europese. Dit samen zorgt ervoor dat Nederland in zuidoostelijke - noordwestelijke richting in elkaar geduwd wordt en haaks daarop uit elkaar getrokken wordt. Pas sinds ongeveer 100 jaar meet het KNMI de bevingen die in en rond Nederland plaatsvinden en weten we dus meer over wanneer, hoe vaak en met welke kracht aardbevingen voorkomen. Kleine bevingen die we niet eens merken, kunnen wel door seismografen worden gemeten. In Nederland komen meerdere van dit soort bevingen voor (1-2 op de schaal v