samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Praktische economie, Module 4: Macro-economische begrippen,

Hoofdstuk 1: macro-economische begrippen

We onderscheiden conjunctuurwerkloosheid en structuurwerkloosheid. De waarde van de productie in de formele sector in een land wordt gemeten door optelling van de toegevoegde waarde van bedrijven en de overheid. De waarde van de productie in de informele sector valt slechts in te schatten.

De bruto toegevoegde waarde is gelijk aan de verkoopwaarde verminderd met de waarde van de ingekochte grondstoffen en hulpstoffen, energie en diensten van derden. De bruto toegevoegde waarde (bruto binnenlands product) stellen wij voor de eenvoud gelijk aan het bruto nationaal product:

Bruto toegevoegde waarde-afschrijvingen=netto toegevoegde waarde

Netto toege