samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Top-Niveau, Blok 5,

Blok 5 – Opdracht 9

Ampelbreedvoerig
Ampernauwelijks
Anoniemongenoemd, onbekend
Unaniemeenstemmig
Antiquaarhandelaar in oude boeken
Antiquairhandelaar in antiek
Astrologieleer die uit de stand van de sterren iemands toekomst voorspelt (sterrenwichelarij)
Astronomiesterrenkunde
Catheterbuis om lichaamsvochten af te tappen of voeding toe te dienen
Kathederspreekgestoelte
Confessionelewaarvan de leden een bepaalde godsdienst aanhan