samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Over het water : novelle, Brink, H.M. van den

Uitgave: Meulenhoff 1998; eerste druk
bladzijden: 142 pagina's.
datum: 10 oktober 2003

Inhoud en opbouw

Typering

'Over het water' is een novelle, maar er is genoeg tijd geweest om er nog zoveel in te stoppen dat ik deze novelle kan typeren als psychologisch, omdat het ingaat op het innerlijk van de hoofdfiguur, die verandert onder invloed van de gebeurtenissen zoals in het boek beschreven. De hoofdfiguur is aan het begin van het boek een heel ander mens dan aan het einde, zoals te lezen in diens persoonsbeschrijving.

Samenvatting

Het is de winter van 1944, en de tweeëntwintigjarige Anton is nog éénmaal teruggekeerd naar het verenigingsgebouw van de roeivereniging, waar hij voor de oorlog lid van is geweest. Terwijl de herinneringen in hem opkomen, verneemt de lezer van het verhaal van hem en zijn roeimaatje David.
Zo lang als Anton weet wat de rivier is, en wat een roeiboot, verlangt hij er naar daarbij in de buurt te zijn. Zijn ouders echter zijn stille mensen die het liefst binnenshuis blijven en niet afwijken van het veilige patroon dat zij voor zichzelf en hun kind hebben uitgezet en dag in, dag uit volgen. En het jongetje is gehoorzaam, en overschrijdt de grens tussen het eind van de Smaragdstraat en de weg langs de rivier nooit één enkele keer. Maar de vrijheid en de magie van het water, de boten en de roeiers blijven hem trekken.
Vele jaren later uit hij dan toch de wens tegenover zijn ouders om lid te wor

peetesje

12 januari 2009 @ 18:39 uur