samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Alles op de fiets, Kopland, Rutger

Uitgeverij: G.A. van Oorschot, Amsterdam
Eerste druk: 1969
Gelezen druk: 11e druk, 1988

Oordeel van de criticus:

1. Structurele argumenten

Thema:

Het hoofdthema van de bundel is de tijd die voorbij gaat; de vergankelijkheid van het leven. Kopland werkt dat op allerlei manieren uit en het is terug te vinden in bijna alle gedichten.
Het begint al in het openingsgedicht ‘Wil het ooit weer iets worden’, en gaat de hele bundel verder. Ook is het te zien aan woorden als vroeger, weer, ooit, dood etc.

Motieven:

  • De natuur speelt een belangrijke rol in deze bundel. Hij schrijft over dieren, planten, bloe