samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Camera obscura, Hildebrand

1. Beschrijvingsopdracht

De reden waarom ik dit boek ben gaan lezen is omdat ik zelf geen passend boek kon vinden en dit boek door de rest van de klas werd aangeraden.
Ik heb de verhalen ‘De familie Stastok’, ‘Een onaangenaam mens in de Haarlemmerhout’ en ‘Een oude kennis’ gelezen.

Een oude kennis

Mr. H.J. Bruis bezocht tijdens een reis op een snikhete dag zijn oude academievriend, Dr. Deluw, die hij sinds zijn stu