samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


In balans, Hoofdstuk 10 en 11,

Hoofdstuk 10

Een rente is een reeks van gelijke bedragen, die met gelijke tussenruimten worden ontvangen of betaald.
De eindwaarde van een rente is de waarde van een reeks gelijke bedragen op een bepaald tijdstip in de toekomst op basis van samengestelde interest.
De contante waarde van een rente is de waarde van een reeks gelijke bedragen op een bepaald tijdstip in het verleden op basis van samengestelde interest.
Om de gekweekte interest in een bepaalde periode te berekenen, berekenen we de eindwaarde aan hert begin en aan het eind van de desbetreffende periode. Het verschil tussen de beide eindwaarden is de gekweekte interest.

Hoofdstuk 11

Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schu