samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Massamedia,

1.1 cultuur en natuur

Wanneer mensen veel en langdurig met elkaar te maken hebben ontwikkelen ze een eigen cultuur. Cultuur: alle waarden en normen en andere aangeleerde kenmerken die leden van een groep of samenleving met elkaar gemeen hebben en dus als vanzelfsprekend beschouwen. Cultuur staat tegenover datgene wat aangeleerd is namelijk natuur. Het gedrag van mensen is altijd een combinatie van beide. Klank is bijvoorbeeld aangeboren maar taal is aangeleerd dus cultuur. Naast normen (gedragsregels) en waarden (principes) zijn er nog vele andere cultuurkenmerken zoals kennis, gewoonten, kunst, sport, opvattingen, symbolen en feestdagen. Culturen verschillen per plaats, tijd en groep.

1.2 soorten cultuur

Mensen kunnen deel uitmaken van verschillende culturen tegelijk. Mensen met een gemeenschappelijke cultuur vormen een cultuurgroep.
Dominante cultuur: als 1 cultuurgroep in een samenleving overheerst. In NL bijv. Koninginnedag, spreken van de taal.
Subcultuur: waarden en normen en andere cultuurkenmerken die op een bepaalde manier afwijken van de dominante cultuur. Subcultuur hoeft niet strijdig te zijn met de dominante cultuur.
Tegencultuur: is wel strijdig. Deze wordt gedragen door mensen die zich verzetten tegen de dominante cultuur of daar bedreiging voor vormen. Via protesteren probere