samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Een blad in de wind, Velde, Jacoba van

Jaar: 1961
Taal: Nederlands
Vorm: Roman
Uitgever: Querido

Biografie

Opgroeiend in een gezin waarvan de vader, zwervend door Europa, meestal afwezig was en de moeder als wasvrouw aan de kost moest zien te komen, heeft Jacoba van Velde vrijwel geen opleidingen gevolgd. Slechts tot haar tiende jaar is zij op school geweest. Het gezin waartoe zij, haar oudere zuster Cornelia en twee oudere broers Bram en Geer, later in Frankrijk als schilders bekend geworden, behoorden, is de leerschool geweest van deze intelligente vrouw, die zich met opvallend gemak in korte tijd vreemde talen eigen maakte en zich overal wonderlijk vlot aanpaste. Als jong meisje volgde zij danslessen en trad zij met een vriendin op in een cabaretnummer. Vanaf haar zestiende is zij enkele jaren verbonden geweest aan het gezelschap dat later officieel de Bouwmeesterr