samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Huwelijk, Cats, Jacob

Verdiepingsopdracht

Dit boek heeft Cats geschreven tijdens de opstand tegen Spanje. Daardoor werden er veel mensen in Nederland protestant en dit bracht veel verwarring ter weeg. De regering wou daarom snel orde hebben. Om dit waar te maken brachten ze bijvoorbeeld de huwelijkswetgeving tot stand. Dit hield in dat trouwens niet a