samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Bepaling van de soortelijke warmte van een vloeistof m.b.v. een joulemeter,

Practicum verslag

van proef 15

“bepaling van de soortelijke warmte van een vloeistof met behulp van een joulemeter”


Doel van de proef:

Het doel van de proef is het bepalen van de soortelijke warmte van petroleum. Hiervoor brengen we een hoeveelheid petroleum in een joulemeter en verwarmen we dit d.m.v. een verwarmingselement.
Defenitie van de te bepalen grootheid.


De te bepalen grootheid is de soortelijke warmte.


Verder hebben we te maken met:


Beschrijving van de proef.

We nemen een lege joulemeter en wegen deze. Vervolgens vullen we hem voor ongeveer 2/3 deel met petroleum. Nu wegen we