samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Totalitaire dictatuur of democratie (vanaf paragraaf 2.2),

2.2 Het Derde Rijk onder Hitler

In Duitsland machtsovername in 1933 door nationaal-socialisten, iedere Duitser moest zich volledig in dienst stellen van de nieuwe machthebbers.
  • Velen waren enthousiaste supporters geweest van het Hitlerbewind
  • Velen waren niet enthousiast maar waren bang dat de economische crisis niet zou overgaan
  • Velen waren ook fel tegen het Hitlerbewind maar konden het gevaar niet tegengaan
Tegenstanders werden door de Gestapo opgepakt en naar concentratiekampen gestuurd voor een heropvoeding. Rechters moesten rechtspreken vanuit de nationaal-socialistische leer.

Apart ministerie van propagand