samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


In balans, Hoofdstuk 11, 12 en 13,

Hoofdstuk 11

Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming op een bepaald moment
Aan de debetzijde van de balans staan de activa (kapitaalgoederen)
Aan de creditzijde van de balans staan de passiva (eigen en vreemd vermogen)
Een balans is altijd in evenwicht
De inventaris bestaat uit de hulpmiddelen in een onderneming
Machines zijn productiemiddelen waarmee producten kunnen worden voortgebracht of veranderd
Debiteuren zijn afnemers die enige tijd na de levering van de artikelen mogen betalen
Crediteuren zijn leveranciers die goederen leveren die pas enige tijd na de levering betaald moeten worden
De posten worden op de b