samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Eldorado, Hoofdstuk 7, afdeling 2,

Samenvatting Hoofdstuk 7 Afdeling 2

  1. Tijdsbeeld

    Jaren dertig: veel werkeloosheid en bittere armoede. Mensen zoeken houvast bij grote leiders, zoals Mussolini en Hitler. Die sleurden de mensen mee de 2e WO in.
    In 1945 was West-Europa verwoest en verarmd. Maar met de hulp van Amerika kan de wederopbouw beginnen.
    De afschuwelijke herinneringen aan de 2e WO vormden het existentialisme (=mensen zijn als slachtoffer in deze wereld geplaatst zonder er om te vragen). Deze stroming kwam vanuit Frankrijk en had invloed op heel Europa. Vooral door het werk van Jean-Paul Sarte en Albert Camus. Mensen moeten samen met de andere slachtoffers vechten tegen de chaos in de wereld en niet laten leiden door poli