samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Solar, Hoofdstuk 1: Ontwikkeling,

Vragen aan het begin van de paragrafen:

Hoe vind je de dader?

Antw: Een goed rechtssysteem vereist een betrouwbaar bewijs. Het sporenonderzoek en de getuigen moeten de rechter kunnen overtuigen.

Hoe betrouwbaar zijn vingerafdrukken?

Antw: Het vingerhuidpatroon is persoonsgebonden en blijft levenslang hetzelfde, alleen groter omdat je natuurlijk groeit. Verbeterde t