samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Hersendood,

Samenvatting

Hersendood is een moeilijk te beschrijven begrip. Dit onderwerp is in dit literatuurverslag ver uitgediept zodat veel vragen over dit onderwerp kunnen worden behandeld. De belangrijkste punten die boven water zijn gekomen zijn de functies van de hersenen, de grens tussen het leven en de dood, het hersendoodprotocol, de kenmerken van hersendood en de oorzaken hiervan.
We hebben dit alles onderzocht rond één hoofdvraag: “Wat is hersendood?”. Uit het onderzoek blijkt dat hersendood een zeer specifieke vorm van dood is die zich van een natuurlijke dood onderscheidt. De herse