samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Hersendood,

Inleiding.

Vraagtekens:

Voordat dit literatuuronderzoek werd uitgevoerd, hadden we niet verwacht dat hersendode patiënten nog zouden kunnen ademen. We dachten dat als je hersendood was dit duidelijk herkend zou kunnen worden aan tekenen van het lichaam zoals een grauwbleke huidskleur, verstijving van de spieren en lijkvlekken. Dit laatste houdt in dat bloed buiten de aders treedt en opeengehoopt onder de huid een blauwkleurige vlek vormt. Dit bleek onjuist te zijn, dat hadden we al verwacht. Daarom hebben we als hoofdvraag genomen: “Wat is hersendood?”. Dit hebben we onderzocht door deze vraag te ondersteunen met de volgende deelvragen:
  • Wat is de oorzaak van hersendood?
  • Hoe herken je hersendood?