samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Kaas, Elsschot, Willem

Korte motivatie boekkeuze

Voor dit leesverslag moesten we een boek kiezen dat voor 1940 geschreven was. Ik heb voor het boek KAAS gekozen, van Willem Elsschot. Ik heb voor dit boek gekozen, omdat het ten eerste in 1933 geschreven is, dus voor 1940 en de titel sprak mij wel aan. Ik had verwacht dat het een grappig boek zou zijn, dat over kaas ging.

Eerste persoonlijke reactie

Ik vond de titel (Kaas) erg vaag, maar ik had gedacht dat het d