samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Etrusken,

Op het Appenijnse schiereiland ontstond in de 12e eeuw v. Chr. (z. ook: Herkomst van de Etrusken) de zogenaamde Villa Nova cultuur, die zich voor het eerst manifesteerde omstreeks 900 v. Chr. en beschouwd kan worden als de bakermat van de Etruskische cultuur.

De bewoners van het gebied dat nu Etrurië heet te zijn (het gebied tussen de Arno en de Tiber), woonden in hutten van hout en leem, wat kan worden afgeleid uit een asurn in de vorm van een eenvoudige hut.

Tijdens deze periode werden de overledenen voor het grootste deel gecremeerd in plaats van begraven. De as werd bewaard in urnen. De bewoners van het gebied dat nu Etrurië heet te zijn (het gebied tussen de Arno en de Tiber), woonden in eenvou