samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


In balans, Hoofdstuk 2,

2.1 Produceren

Produceren is het voortbrengen van goederen en diensten met behulp van productiefactoren die door bedrijven en de overheid. De productiefactoren zijn natuur, arbeid, kapitaal en ondernemersactiviteit. Vast kapitaal bestaat ui kapitaalgoederen die (veel) langer dan één productieproces meegaan. Vlottend kapitaal wordt in één productieproces verbruikt. Bijv. : voorraden, grond- en hulpstoffen.
Het nationaal product is de waard ervan de productie in een land in een jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek registreert alleen de productie in de formele economie. De informele economie omvat de legale productie in het grijze circuit (zoals vrijwilligerswerk en doe-het-zelfactiviteiten) en de illegale producti