samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


De Cock en de moord in extase, Baantjer, A.C.

Het was bijna 11 uur en tijd om naar huis te gaan voor rechercheur de Cock en zijn hulprechercheur Vledder. Op het moment dat de Cock naar de kapstok liep om zijn jas te pakken en zijn hoed werd er op de deur van hun kantoor geklopt. Vledder riep binnen en er kwam een wat oudere vrouw binnen. Zij zat met een probleem en wilde graag dat de Cock haar daarbij zou he