samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Memo, Hoofdstuk 6, Paragraaf 3, joris Ludwig

De vervolging van protestanten zorgen veel onrust in de Nederlanden. De protestanten werden Ketters genoemd. Zij konden de doodstraf krijgen. Er werden strenge plakkaten opgehangen over de ‘ketters’. Edelen en Stadsbestuurders waren bang dat dit tot rellen zou leiden. Ze voelden er vrijwel niets voor om de hagenpreken te verbieden.
Een groep protestanten ging met een smeekschrift naar Margaretha , ze vroegen daarin om een eind te maken aan de vervolgingen.

In 1566 brak de beeldenstorm uit. Filips werd woedend, en stuurde hertog van Alva er op af om de beeldenstormers te straffen. Een jaar na de beeldenstorm kwam Alva aan in Brussel. Hij werd de nieuwe landvoogd van de Nederlanden. Maar de rust was toen al