samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Overgewicht,

Hoofdstuk 1 - Het probleem

Wat is het probleem van overgewicht en hoe omvangrijk is het?

Het probleem van overgewicht is zeer groot. 1 op de 10 mensen boven de twintig jaar had in de jaren negentig ernstig overgewicht. Ernstig overgewicht kwam voor bij 9% van de mannen en 10% van de vrouwen voor. (Bron: MORGEN, 1993-1997).

Figuur 1: Percentage mensen met obesitas (QI >= 30 kg/m2), naar leeftijd en geslacht (Bron: CBS-GE, 1994; MORGEN, 1993-1995; ERGO, 1990-1993).

Tot op heden is dit percentage ongeveer hetzelfde gebleven; circa 9 % van de mannen en vrouwen tussen de 20 en 60 jaar hebben ernstig overgewicht. Bij 60 á 70 jarigen neemt het overgewicht toe, maar daarna neemt het weer af. (Bronnen: Regenboog/Doetinchem, 1998 t/m 2000; gegevens bewerkt door het RIVM).
Ook bij jongere mensen komt overgewicht vaak voor. In1997 lag het overgewicht van jongeren tussen de 3 en 21 jaar tussen de 7% en de 16%. Ernstig overgewicht varieerde tussen de 0,5-1,6% bij jongens en 0,7-2,7% bij meisjes ( Bron:Landelijke groeistudie bij 14.500 jongens en meisjes van 0-21 jaar, 1995).
Ook uit recentere gegevens blijkt dat overgewicht een steeds groter probleem is. In 2003 hebben 6000 volwassenen meegedaan aan een Gezondheidstest van de TNO en de Hartstichting. Van alle deelnemers zegt 18% de afgelopen vijf jaar ‘veel zwaarder’ te zijn geworden, 40% ‘een beetje zwaarder’. Ook is in 2003 in een studie van de gezondheidsraad gebleken dat 40% van de volwassenen te zwaar is en 10% fors te zwaar. Van de kinderen heeft 14% overgewicht.
In Nederland is 49% van de mannen en 36% van de vrouwen tussen 20 en 60 jaar ongezond zwaar. Eén op de acht kinder