samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Memo, Hoofdstuk 6, Paragraaf 2, joris Ludwig

Rond het jaar 200 moesten Romeinse keizers het christelijke geloof VERPLICHT stellen. Sinds toen was er maar 1 kerk, de mensen die tot deze kerk hoorden waren christenen.
In 16e eeuw kwam er steeds meer kritiek op de kerk (luxe en rijkdom). Er waren hervormers, zij wilden de kerk ‘hervormen’. Sommigen vertelden dat je helemaal geen priesters nodig had , als de bijbel las en geloofde in god kon ook in de hemel komen.
De paus zette 2 mensen buiten de kerk, Maarten Luther in duitseland en Johannes Calvijn in frankrijk. Zij waren de bekendste hervormers. Er kwamen toen protestanten om tegen de katholieken te protesteren. De katholieken bleven gehoorzamen aan de paus van rome.
Ook in de Nederlanden werden er men