samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Solar, Hoofdstuk 4: Productie,

Kenmerken van massaproductie zijn:
  • een constante productkwaliteit
  • het gebruik van meet- en regelapparatuur (door automatisering en gebruik van computers is een voortdurende beheersing van processen mogelijk)
  • het gebruik van speciale grond- en hulpstoffen
  • kostenbesparing (bij