samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Massamedia,

Begrippen

Communicatie
een doorlopend proces, waarbij zender bedoelt of onbedoeld een boodschap (informatie, houding) overbrengt aan een ontvanger.
Zender
hetgeen dat iets meedeelt aan een ontvanger.
Ontvanger
degene die de boodschap van een zender ontvangt.
Eenzijdige communicatie
er is dan sprake van eenr