samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Gekaapt!, Beckman, Thea

Gerlof Eekhout is 15 jaar in Kampen in het jaar 1399. Hij is de enige zoon van gevierd zakenman Pieter Ekhout. Zijn moeder is lang geleden gestorven en heeft haar man met vijf kinderen achtergelaten. Dochter Gese, zoon Gerlof en dochters Mette, Maria en Jacoba. Aangezien Gerlof de oudste zoon is, moet hij leren handelen. Daarom gaat hij mee met zijn oom Josef naar Brugge, Londen en nog wat plaatsen. Helaas bereikt hij Londen nooit, want hun schip, de Sint-Anna, wordt gekaapt door piraten Claus Stortebeker en Godeke Michaels. Gerlof en Josef worden gevangen genomen door de piraten en Pieter moet daarvoor losgeld betalen. Als de driehonderd goudguldens zijn betaald, mogen Gerlof en Josef weg uit het kasteel. Ze rijden met een boerenkar mee na