samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Hoe God verdween uit Jorwerd : een Nederlands dorp in de twintigste eeuw, Mak, Geert

Uitgever: Uitgeverij Contact, Amsterdam
Isbn: 9001 554776
1e druk: 1994
genre: biografie van een dorp

Gebeurtenissen

In een klein boerendorpje in Friesland vindt een soort van stille revolutie plaats. Het dorp veranderd van een ouderwets boerendorp in een modern dorp voor mensen uit de stad en recreanten. Na 1945 begint dit proces te versnellen. De eerste ma