samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Top-Niveau, Blok 1,

Blok 1 – Opdracht 13

Articuleren(de) woorden duidelijk uitspreken
Asteriskverwijzingsteken in de vorm van een sterretje
Bagatelliserenals minder belangrijk voorstellen dan het is
Bibliografielijst van boeken van een bepaalde schrijver
Brochureklein geschrift over een actueel onderwerp
Certificaatschriftelijk bewijs van deelname
Circulairebrief aan een aantal personen
Clausulebeperkende of uitbreidende bepaling
(Donor)Codicilverklaring waarin staat wat er na iemands dood mag gebeuren