samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Toneel in de oudhied,

Het theater is in Athene ontstaan. Athene bezat echter in de 5e eeuw voor Chr. in de klassieke tijd van zijn drama geen permanent theater. De plaats van opvoering stond wel vast. Dat was namelijk in het heiligdom van Dionysos aan de zuidoostkant van de burcht. Het podiumgedeelte en de toeschouwers tribune werden echter voor elke opvoering uit hout opgebouwd en dan weer afgebroken.

Toneelspel is bij de oude Grieken heel erg populair.
Er zijn verschillende genres: komedie en tragedie.
Alle tragedies werden opgevoerd in theaters, die bij tempels hoorden. Dat deden ze zo omdat de tragedies werden opgevoerd aan de goden.

3 Griekse tragedie schrijvers
  1. Aischylos
  2. Sophocles
  3. E