samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Krokodillen,

Voortplanting

Vele mannelijke krokodilachtige brullen vooral in de paartijd. Na de paring legt het wijfje de van een kalkschaal voorziene eieren óf in een gegraven kuil in het zand, óf in een zelf gemaakt nest van modder en plantenresten. Zij bewaakt soms dit nest en maakt het open, als de jongen zich na het uitkomen door piepgeluiden laten horen.

Waarom deze afdeling

Krokodillen behoren tot de groep reptielen.
Ze behoren tot de groep reptielen want ze leggen eieren, daarom zogen ze hun dieren ook niet. Ook horen ze bij deze groep omdat ze schubben hebben.

Milieu

Krokodillen leven in rivieren, meren, moerassen en sommige gaan ook in zee.
Ze zijn aangepast aan het leven in het water. Soms s

debeste1995

26 maart 2009 @ 13:58 uur

deze informatie was handig voor mijn werkstuk!!
bedankt!!