samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Overbevolking, Hoofdstuk 5,

5.1 Bevolkingsgroei

  • Met een rekenmodel kun je voorspellingen doen over de bevolkingsgrootte.
  • Het model van Malthus is beperkt omdat technologische en sociale vernieuwingen niet zijn voorzien.
  • Ondanks het gebruik van computers, blijft het betrouwbaarheidsgehalte van cijfers over de wereldbevolking laag.

5.2 Grenzen aan de groei

  • De Club van Rome heeft de bewustwording over de toekomst van de aarde sterk vergroot.
  • Toekomstvoorspellingen worden achterhaald door technische vooruitgang en menselijke inventiviteit.
  • Automobiliteit staat op gespannen voet met een leefbaar milieu.

5.3 Meer voedsel

  • Planten hebben water, koo