samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Massamedia,

Wat is maatschappij?
Het geheel van menselijke handelingen, gedragingen en relaties binnen een gebied. Meestal dat van een nationale staat.

Communicatie
Het proces waarbij een zender bedoeld of onbedoeld een boodschap overbrengt aan een ontvanger
  • Met of zonder taal
  • Met of zonder hulpmiddel
  • Met of zonder reactiemogelijkheid
  • Zender en ontvanger kunnen beiden lijfelijk aanwezig zijn