samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Memo, Hoofdstuk 6 - Paragraaf 1,

Karel v maakte zich zorgen om 22-jarige zoon, Fillips. Hij vond het tijd om hem op zijn toekomst voor te bereiden. De prins was nog nooit buiten Spanje geweest dus ging Karel v samen met zijn zoon een trektocht (om het zijn land te verkennen ) maken. Eerst door Italië, Duitsland en daarna naar de Nederlanden. Fillips zou dan meer begrijpen welken problemen hij zou krijgen als koning. Fillips begon aan deze reis omdat het MOEST van zijn vader. op 1 april 1549 kwamen zij aan in Brussel de hoofdstad van de Nederlanden. Zij bezochten de voornaamste edelen van het graafschap Vlaanderen, het hertogdom Brabant en de 15 andere gewesten. De vorstelijke visite werd geëerd met triomfbogen, optochten, jachtpartijen, Toernooien en toneelvoors