samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Memo-dossier, Module 9: Tweede wereldoorlog en koude oorlog,

Memo-dossier, Module 9: Tweede wereldoorlog en koude oorlog
Dagboeken in bezettingstijd

Inleiding

Dit dossier gaat over dagboeken in bezettingstijd, de hoofdvraag van dit onderzoek is; gHoe ervoeren de mensen de oorlog en welke waarde hebben egodocumenten als historische bron voor Nederland in de Tweede Wereldoorlog?h Op deze onderzoeksvraag moeten we een antwoord vinden door gebruik te maken van het stappenplan: gobjectief en subjectiefh uit studio vaardigheden van module 9. Daarbij werken we alle bronnen helemaal volgens dit stappenplan uit, zodat we een goed overzicht krijgen van de gegeven bronnen. Daarna zullen we proberen om tot een goede conclusie te komen op deze onderzoeksvraag.

Uitwerking van de bronnen

Bron 1:

Stap 1
Een fotograaf die leefde tijdens de hongerwinter

Stap 2
het was in de hongerwinter in 1944,1945

Stap 3
Hij wilde laten zien onder wat voor omstandigheden de mensen leefden tijdens de hongerwinter

Stap 4
De armoede die er was tijdens de hongerwinter

Stap 5
De bron laat zien hoe arm de mensen in de hongerwinter waren.

Stap 6
Ja ook door andere foto's die mensen gemaa