samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Politiek en ruimte,

Deel 1: politiek en ruimte binnen Nederland

Hoofdstuk 1: het kunstmatige van politieke grenzen
§1: een land in hokjesgebied: de leefomgeving van een individu.

Politiek-ruimtelijke situatie
de wijze waarop Nederland tot op de vierkante centimeter in bestuurlijke eenheden is verdeeld.
Begin ’98
12 provincies, onderverdeeld in 548 gemeenten (dus er bestaan in Nederland 548 politiek-ruimtelijke situaties).
Volk
territoriale menselijke groep: de samenleving.
Staat¹
administratieve eenheid (bv. land, provincie, gemeente, waterschap, brandweerregio, kieskring, arrondissement van een rechtbank)
Staat²
een doormensenhand nauwkeurig beschreven gebied, waarbinnen de individuele rechten en plichten verschillen van die daarbuiten.

§2: volmaakte grenzen bestaan niet

hoofdvraag
is de politiek-ruimtelijke situatie nog voldoende aangepast aan de realiteit van het ruimtegebruik en zo nee, op welke manier zou die gewijzigd moeten worden?
Deelvragen
  • welke factoren zijn van belang bij het beoordelen van de politiek-ruimtelijke situatie in het algemeen?
  • hoe is de feitelijke politiek-ruimtelijke situatie in het gebied en hoe moet die beoordeeld worden?
  • welke methoden zijn beschikbaar om de politiek-ruimtelijke situatie te veranderen?
Op welke manier kan de politiek-ruimtelijke situatie in het gebied verbeterd worden?

Hoofdstuk 2: de geografie van ruimtelijk gedrag

2 soorten van verplaatsten in dagelijkse leefomgeving:
  • noodzaak tot woon/werkverkeer
  • voorzieningen verkeer

§3: theorie en praktijk van het woon/werkverkeer

Vroeger ging wonen en werken meer samen dan nu, er waren nog geen snelle vervoersmiddelen.
Forens
iemand die in een andere gemeent