samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Wereldwijs,

Hoofdstuk 1 Nederlandse landschappen

§1

Een landschap is alle elementen en 3 kenmerken: natuurlijke, cultuurhistorische en ecologische opbouw. De elementen:
  • Grondsoort, bijv. klei of zand.
  • Reliëf, natuurlijk of kunstmatig.
  • Bodem met bepaalde grondwaterstand.
  • Waterelementen, zoals sloten en beken.<