samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Een beeld van de regio Turkije,

Inleiding

Wij hebben als informatiebron een standpunt van de VVD tegenover de affaire toetreding van Turkije tot de EU. Wij vonden dit een geschikt onderwerp omdat het een goed regionaal beeld schept van de VVD tegenover de eventuele toetreding van Turkije tot de EU. De tekst is achter in het verslag terug te vinden.

Centrale vragen

Tegenover de tekst hebben wij de volgende centrale vragen gesteld, die op het opdrachtenstencil stonden:
 1. Wat is de centrale boodschap van de bron?
 2. Over welke regio gaat de bron?
 3. Welke Aardrijkskundige kenmerken worden genoemd? Deel deze kenmerken op de volgende manier in:
  1. Locationele kenmerken
  2. Gebiedskenmerken:
   • Fysische kenmerken
   • Inrichtingskenmerken
  3. Bevolkingskenmerken:
   • Demografie
   • Economische