samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Terug naar het licht, Elshout, Anja

Het boek gaat over de zeventienjarige Marion, ze zit op de kunstacademie en ze is enig kind. Haar ouders zijn goed gelovig en ze zijn heel bezorgt over Marion.
Daarom kan Marion niet goed met haar ouders overweg. Ook omdat haar ouders het geen goed idee vonden dat Marion naar de kunstacademie ging.
Ze heeft weinig contact met haar klasgenoten, alleen met Rob kan ze wel goed opschieten.
Op een dag neemt Rob haar mee naar Purity Community, dat is een groep mensen die met elkaar in een huis leeft. Een centrum waar innerlijke reiniging, eenvoud en zachtmoedigheid worden nageleefd.
Eerst denkt Marion dat de mensen daar allemaal krankzinnig zijn, maar ze komt toch in de ban van charismatische leider Arvid.
Als M