samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Erfelijkheid; Biologie voor jou,

H3 Havo A: Erfelijkheid

B1

In chromosomen zit de informatie voor erfelijke eigenschappen vastgelegt in DNA moleculen. Alleen bij delende cellen zijn ze zichtbaar. (46 chromosomen -> 23 paar (diploid) -> 23n) Het volgens bepaalde regels groeperen van chromosomen heet een karyogram of chromosomenportret.
Een geslachtscel bevat 23 chromosomen (enkelvoudig = haploid)

B2

Fenotype = Alle uiterlijke kenmerken. -> milieufactoren (modificaties) <->
Genotype = Info vd erfelijke eigenschappen
Het genotype geeft uiterste grens aan, het fenotype hoever de grens wordt benaderd.
Een gen bevat informatie over 1 erfelijke eigenschap. Bij een een-eiige tweeling heb je hetzelfde genotype, ee