samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Praktische economie, Module 3, hoofdstuk 1, 2 en 3,

Hoofdstuk 1: de markt

Concrete markt
Het geheel van vraag naar en aanbod op een tastbare ontmoetingsplaats, bijvoorbeeld een plaatselijke weekmarkt of een veiling.
Abstracte markt
Het geheel van vraag naar en aanbod van een goed zonder concreet zichtbare ontmoetingsplaats.
Prijs
De opbrengst van producten in geld voor de producent, de kosten daarvan voor de consument.
Aanbodlijn
Grafische voorstelling van de hoeveelheden die de aanbieder bij uiteenlopende prijzen wil verkopen.
Individuele aanbodlijn
Aanbodlijn van één aanbiede