samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Karel ende Elegast,

Hoofdstuk 1.

Karel ligt op bed te slapen, de ridders staan in dezelfde kamer.

Verteller: In Ingelheim aan de Rijn sliep vele jaren geleden een keizer die tevens koning was, genaamd Karel. Hij lag zachtjes in zijn bed te slapen. Tot zo ver het oog kon reiken was al het land alleen van hem. Wel had hij leenheren die meehielpen het land te besturen voor zover Karel het zelf niet kon. Daarom gaf hij de volgende ochtend een hofdag… Maar plotseling verscheen er een Engel aan zijn bed!

Engel komt in beeld en Karel staat op uit bed.

Karel: Och hede! Wat overkomt mij op dit late uur?
Engel: Staat op, edel man, doet haastelijk Uw kleder an, wapent U ende vaart stelen ( God die hiet ’t