samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Beeldende begrippen, ckv3,

Algemeen

Beeldende vormgeving, beeldende kunst
Architectuur/bouwkunst
Schilder-en beeldhouwkunst
Textiele kunst
Grafiek
Foto-en filmkunst

Autonoom

Autonome kunstenaars zijn niet afhankelijk van een opdrachtgever. Ze bepalen zelf hun vormgeving. Autonome of vrije kunst staat daarom tegenover toegepaste kunst.

Beeld

De term ´beeld` heeft verschillende betekenissen nl;
  • Een beeld is het product van een beeldhouwer. Zo´n beeld is tastbaar en wordt ook wel sculptuur of plastiek genoemd.
  • In schilderijen, tekeningen, schetsen, en sculpturen kan de kunstenaar bijvoorbeeld een landschap, mensfiguur of interieur verbeelden. Dat legt hij vast in een zichtbaar beeld.
  • Een beeld kan echter ook alleen aanwezig zijn in de fantasie van de maker. Zo´n ´beeld` kan men zich alleen voorstellen of voor de geest halen.