samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Ordening en Evolutie; Biologie voor jou,

H5 Havo A: Ordening en Evolutie

B1

Veel eencellige dieren zijn zowel plant/dier. Taxonomie: Het ordenen van organismen. 4 rijken -> bacterien, schimmels, planten, dieren. (kenmerken=indelingscriteria) aantal cellen (bacterien altijd eencellig)*celgrootte (1-10 bacterien 10-100 rest) organellen (niet bij bacterien)
celwanden (dieren geen) voedingswijze (organische stoffen: producten van organismen - grote ingewikkelde moleculen, anorganische stoffen; organismen/natuur, kleine eenvoudige moleculen) autotroof: zelfvoedend, anorganische stoffen-> organische stoffen (planten/bacterien) <-> heterotroof: ander nodig organische stoffen -> organische stoffen (bacterien/schimmels/dieren). Afdelingen (vb ge