samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Karel de Grote,

De historische betekenis van Karel de Grote.

In het Latijnse boek Vita Karoli Magni Imperatoris waarvan de Nederlandse betekenis Het leven van Karel de Grote is, staat veel informatie over het leven van Karel de Grote. Het is geschreven door Einhard die Karel persoonlijk nog heeft gekend. Hij beschrijft Karel als een vorst van orde en recht, verdediger van de kerk en beschermer van de wetenschap en cultuur.
In cultureel opzicht vormde zijn regering een periode van bloei. Karel gaf veel om het onderwijs en wetenschap, dus haalde hij geleerden uit alle windstreken in zijn hofhouding. Hij gaf zijn geleerden de opdracht om heldendaden van de vorige koningen uit te tekenen en tijdens maaltijden voor te lezen. Deze verhalen heten