samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Artsen zonder grenzen,

Ik houd mijn spreekbeurt over artsen zonder grenzen omdat ik dacht aan een hulporganisatie en deze leek mij wel geschikt. Ik heb de informatie o.a. van de site van artsen zonder grenzen, www.artsenzondergrenzen.nl in dit document stond er voor meer informatie kun je ook informati