samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Bouwkunde : voor het hoger technisch onderwijs 2, Jellema; Meischke; Muller; Tol, A. van

Hoofdstuk 1. Fundering algemeen

Fundering = constructie die de belasting van het gebouw overbrengt op de daaronder gelegen draagkrachtige grondlagen en zo, dat geen grotere zakkingen of zettingsverschillen optreden dan voor het bouwwerk toelaatbaar zijn.
Je hebt verschillende soorten zettingen met betrekking tot het gebouw
  1. het gebouw kan in zijn geheel zakken
  2. het gebou