samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Sociale wetgeving (Belgie),

Deel 1 Arbeidsrecht

Hoofdstuk 1 het sluiten van de arbeidsovereenkomst

 • geen discriminatie : geslacht, ras, religie, leeftijd,…
  indienstneming kan mondeling of schriftelijk
 1. De arbeidsovereenkomst
  = een overeenkomst waarbij de WN zich verbindt om in ruil voor een bezoldiging (=bon) onder het gezag v.d. WG arbeid te verrichten.
  1. recht op een bepaalde bezoldigingen
  2. werken onder GLT (gezag, leiding, toezicht (=controle))WG heeft recht om werk te organiseren
  MAAR! De werknemer heeft een zekere onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid
 2. Welke arbeidsovereenkomst
  Arbeidsovereenkomst voor Arbeiders (= werklieden)
  Arbeidsovereenkomst waarbij de WN zich ertoe verplicht om in ruil voor een bezoldiging hoofdzakelijk handenarbeid te verrichten.
  OPM: Ambachtenman = zelfstandigen

  Arbeidsovereenkomst voor Bedienden
  Arbeidsovereenkomst w